Cum este corect, „mi-ar plăcea” sau „mi-ar place”?

Din categoria:  Modifică

În acest caz, varianta mi-ar place, deși folosită frecvent, este greșită.
Varianta corectă este mi-ar plăcea, din următorul motiv: condiţionalul optativ se formează din auxiliarul a avea (în acest caz ar) şi infinitiv, iar verbul conjugat la infinitiv este a plăcea, nu a place.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu